ОБРАТНА ВРЪЗКА

  ФОРМА за КОНТАКТИ

Сайта е защитен със Закона за АВТОРСКИТЕ ПРАВА и части или информация от него могат да се използват само след писмено РАЗРЕШЕНИЕ от П.Милева : E-mail : petod@mail.ru и SKYPE : minkar5 ! При неспазване на това,ще се наложат Законовите санкции !Полковник Атанас Димитров Атанасов,роден в Монтана-BG,живущ в Най-хубавият и красив град в България Бургас-BG !